Svenska Schäferhundklubben

Anmälning UHP

Anmälan gäller UHP

Anmälan och anm.avgiften, 200 kr, skall vara arrangören tillhanda senast tre (3) veckor före provet.


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

Tack för din anmälan